สถานที่

อาคารของเรา นับว่าเป็นอาคารที่ทันสมัย ซึ่งได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนของเรา  พร้อมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ต่างๆ

  • สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน
  • สนามเด็กเล่น 2 สนาม
  • แวดล้อมด้วยสวนไม้ที่ร่มรื่น
  • ห้องเรียน EP ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
  • ห้องคอมพิวเตอร์  15 เครื่อง
  • ห้องเรียนอื่นๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ และห้องนาฎศิลป์
  • ห้องสมุดโรงเรียน – มีหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งไทยและอังกฤษ

ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่าน  ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงเรียนของเรา  ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่…หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม