บุคคลากร

เรามีบุคลากร ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ

ดร. ประภา  ภักดิ์โพธิ์
ท่าน ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร (KPBS), มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) และวิทยาลัยเทคโนโลยี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC) ถือว่าท่านเป็นผู้นำเป็นคนแรกที่ริเริ่มในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น  เราอาลัยในการจากไปของท่านเมื่อเดือนสิงหาคม ในปี 2512 ที่ผ่านมา  แต่เจตนารมณ์ของท่านก็จะยังคงอยู่กับเราในโรงเรียนแห่งนี้  เราจะร่วมและสืบสานเจตนารมณ์ของท่านให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศิริภัทร ภักดิ์โพธิ์
อาจารย์ศิริภัทธิ์ ภักดิ์โพธิ์  เป็นผู้บริหารคนไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและมีตำแหน่งเป็นกรรมการในเขตการพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

Lindsay Stuart
อาจารย์ลินซี่  สจ๊วต  เป็นชาวนิวซีแลนด์ เป็นผู้บริหารการศึกษาและมีประสบการณ์เหมาะสำหรับงานในด้านการสอนแบบสองภาษา   เป็นผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยี่   และเป็นผู้ที่ได้สรรหานำเทคโนโลยี่ใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้นักเรียนไทยได้รับการพัฒนาขึ้นสู่การเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น