ทรัพยากร

โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร  เรามีแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งนักเรียนและบุคลากรของเรา  ดังนี้

  • หนังสือทักษะรู้อังกฤษ –  เพื่อการฝึกฝนและพัฒนานักเรียนของเราด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ห้องสมุด –  มีตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาเรียนรู้และการค้นคว้าต่างๆ
  • คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี่ต่างๆ – มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์เทคนิคอันทันสมัยครบชุด และมุมโต๊ะส่วนตัวที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้
  • อุปกรณ์การเรียนรู้หลากหลายสำหรับระดับอนุบาล –  หนังสือ สื่อการสอน  ของเล่น และอุปกรณ์สร้างสรรค์ต่างๆ
  • เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ทั้งระดับอนุบาล และ ประถม
  • สระว่ายน้ำและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ