โรงเรียนของเรา

โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร  ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ English Program

หลักสูตร โปรแกรมไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในวิชาต่างๆในชั้น  แต่ก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษสอนในชั้นด้วย

สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program  เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  แต่ก็จะมีบางวิชาที่ใช้ภาษาไทย

ขอเชิญติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนของเราได้ทางเวปไซด์ของเรา   หรือหากท่านมีข้อเสนอใดๆ  ก็สามารถติดต่อกับเราได้ที่นี่