แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียนของเรา


ขยายแผนที่

โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
356 หมู่ 7 ถนนบ้านกอก ตำบลบ้านกอก
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000